RIEGO

 
25 METROS

MANGUERA ANTI-COLAPSO 1/2 - 25 METROS

kg
 
25 METROS

MANGUERA ANTI-COLAPSO 3/4 - 25 METROS

kg
 
50 METROS

MANGUERA ANTI-COLAPSO 3/4 - 50 METROS

kg